Publikacja typu: Referaty
TytułCzy iure praedae nadal istnieje?
Na konferencji: IV Konferencja Naukowa MPH pt. Zasady podjęcia działań przy użyciu siły
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa