Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrawno-instytucjonalne ramy harmonizacji ochrony własności intelektualnej w regionie afrykańskim
Nazwa czasopisma Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
Numer IX
[autor:] M. Barczewski
Miasto: Kraków 2011
Strony: 225-234
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego