Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułUlga uczniowska
Wyrok: wyrok WSA z 22 lipca 2009 r. I SA/Sz 276/09
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 3/4
[autor:] M. Wojciechowski
Miasto: Gdańsk 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa