Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułNowe przestępstwa w systemie karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury
Nazwa czasopisma "Ochrona Zabytków" 2006
Numer 4
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Warszawa 2006
Strony: 5
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa