Publikacja typu: Referaty
TytułBezczynność organu administracji publicznej w świetle przepływu rozwiązań prawnych i ponadnarodowych standardów proceduralnych
Na konferencji: Międzynarodowe Aspekty Prawa Administracyjnego zorganizowanej przez Sekcję Prawa i Postępowania Administracyjnego TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 18-20 III 2011 r.)
[autor:] M. Miłosz
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego