Publikacja typu: Referaty
TytułWybrane zagadnienia stanu cywilnego, czyli (prawie) wszystko o imieniu i nazwisku w prawie administracyjnym (II)
Na konferencji: VIII Bałtycki Festiwal Nauki (Gdańsk, 27-30 V 2010 r.)
[autor:] M. Miłosz
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego