Publikacja typu: Referaty
TytułWydawanie decyzji administracyjnych
Na konferencji: VII Bałtycki Festiwal Nauki (Gdańsk, 28-31 V 2009 r.)
[autor:] M. Miłosz,M. Pułło
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego