Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułNadzór nad działalnością prawotwórczą podmiotów samorządu terytorialnego niebędących jego organami
[w:] Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności
[red:]  M. Mączyński, M. Stec
[autor:] T. Bąkowski,M. Brzeski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - LEX
Miasto: Warszawa 2011
Strony: 128-144
ISBN: 978-83-264-1260-8
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego