Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułOcena konstytucyjności przepisów. Uwagi do trzech projektów ustaw o charakterze ustrojowym
[w:] Amicus hominis et defensor iustitiae. Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, pod red. red. D. Dudka, M. Gapskiego, W. Łączkowskiego
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miasto: Lublin 2010
ISBN: 978-83-7363-973-7
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych