Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia prawna
Dotyczy: możliwości zastosowania art. 7 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji w sytuacji potwierdzenia przez Prezydenta RP wygaśnięcia kadencji KRRiT
Dla: Sejmu RP
[autor:] A. Szmyt
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych