Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia prawna
Dotyczy: skutków prawnych wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 232 Konstytucji) dla procedury wyborczej uruchomionej postanowieniem Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów po opróżnieniu urzędu Prezydenta RP (art. 128 ust. 2 Konstytucji)
Dla: Sejmu RP
[autor:] A. Szmyt
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych