Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia prawna
Dotyczy: wniosku w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu
Dla: Sejm RP
[autor:] A. Szmyt
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych