Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia prawna
Dotyczy: postępowania w trybie art. 122 ust. 4 Konstytucji z nowelą ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Dla: Sejm RP
[autor:] A. Szmyt
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych