Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja:
Opis recenzowanej pozycji: Piotr A. Tusiński, Postępowanie ustawodawcze w Sejmie i w Senacie II Rzeczypospolitej 1919–1939. Prawo — zwyczaje — praktyka parlamentarna
[autor:] A. Szmyt
Przegląd Sejmowy
Nr: 1
Miasto: Warszawa 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych