Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja:
Opis recenzowanej pozycji: Ryszard Chruściak, Prace konstytucyjne w latach 1997–2007
[autor:] A. Szmyt
Przegląd Sejmowy
Nr: 2
Miasto: Warszawa 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych