Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia prawna
Dotyczy: projektów uchwał Sejmu w sprawie powołania komisji śledczej
Dla: Sejm RP
[autor:] A. Szmyt
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych