Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia prawna
Dotyczy: propozycji zmiany Konstytucji RP
Dla: Sejm RP
[autor:] A. Szmyt
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych