Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja:
Opis recenzowanej pozycji: Andrzej Sokala, Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim
[autor:] P. Uziębło
Przegląd Sejmowy
Nr: 3
Miasto: Warszawa 2011
Strony: 167-172
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych