Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułObjęcie i utrata stanowiska (Dwa kazusy w związku z kadencyjnością)
[w:] Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa
[red:] J. Stelina,A. Wypych-Żywicka
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Gdańsk 2007
Strony: 387-395
ISBN: 1734-5669
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych