Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułIntellectual property and technology – looking for the twelfth camel?
[w:] The structure of intellectual property law – can one size fit all?
[red:]  A. Kur, V. Mizaras
[autor:] M. Barczewski,J. Zajadło
Wydawnictwo: Edward Elgar Publishing
Miasto: Cheltenham-Northampton 2011
Strony: 182-192
ISBN: 978 1 84844 876 6
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego, Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa