Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułModel postępowania ustawodawczego u progu VI kadencji Sejmu
[w:] Prawo parlamentarne
[red:]  W. Odrowąż – Sypniewski
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2007
Strony: 31-57
ISBN: 978-83-60739-74-7
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych