Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułForeword
[w:] Selected Papers on High Technology Law
[red:] M. Barczewski,M. Miłosz, R. Warner
[autor:] M. Barczewski, M. Miłosz, R. Warner
Miasto: Chicago-Gdańsk 2006
Strony: 12-13
ISBN: 83-89786-94-X
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego