Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułGranice retoryki i erystyki z perspektywy kodeksów etyki zawodowej adwokata i radcy prawnego
[w:] Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2
[red:]  H. Izdebski, P. Skuczyński
[autor:] J. Niesiołowski,K. Zeidler
Wydawnictwo: LexisNexis
Miasto: Warszawa 2011
Strony: 16
ISBN: 978-83-7620-665-3
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa