Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 maja 2009 r.
Wyrok: I PK 13/09
[w:] Orzecznictwo Sądów Polskich
Numer wydania 9/2011
[autor:] M. Tomaszewska
Miasto: Warszawa 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy