Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułKształtowanie ładu przestrzennego na potrzeby gospodarki (rozdział XI)
[w:] A. Powałowski, Prawo gospodarcze publiczne
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Warszawa 2011
Strony: 382-436
ISBN: 978-83-255-2571-2
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego