Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułW nawiązaniu do dyskusji o zakresie samodzielności gminy w kontekście art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym
[w:] W. Adamczak (red.), Księga jubileuszowa Profesora Zdzisława Brodeckiego, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XXV
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Gdańsk 2011
Strony: 473-480
ISBN: 1734-5669
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego