Publikacja typu: Referaty
Tytuł"Serwisy internetowe kierowane do pracowników samorządowych"
Na konferencji: III Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w Internecie”, UKSW Warszawa 8-9 czerwca
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego