Publikacja typu: Udział w konferencjach
Tytuł„Prywatyzacja władzy publicznej i publicyzacja sfery prywatnej. Kierunki i skala przenikania”
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa, 28 marca 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego