Publikacja typu: Udział w konferencjach
Tytuł„Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2010-2011”
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa, 7 czerwca 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego