Publikacja typu: Udział w konferencjach
Tytuł3 Sesja ekspercka „Strategia rozwiązywania problemów prawno-informatycznych dla dobra publicznego”
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Warszawa, 8 czerwca 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego