Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułImmunitet materialny posłów
[w:] Status posła
[red:]  J. Mordwiłko
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2007
Strony: 150-153
ISBN: 978-83-30739-60-0
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych