Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułLichwa
[w:] System prawa karnego. Tom 9. Przestęstwa przeciwko mieniu i gospodarcze
[autor:] W. Zalewski
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2011
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Dr Wojciech Zalewski, Lichwa, [w:] System prawa karnego. Tom 9. Przestęstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, pod red. R. Zawłockiego, Wyd. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2011 r., s. 724 i n.