Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułCzy koniec teorii prawa – co nam podpowiada historia filozofii analitycznej?
[w:] Czy koniec teorii prawa? Z zagadnień teorii i filozofii prawa, Prawo CCCXII (AUWr No 3337)
[red:]  P. Jabłoński
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: Uniwersytetu Wrocławskiego
Miasto: Wrocław 2011
Strony: 9
ISBN: 978-83-229-3233-9
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa