Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOrzecznictwo strasburskie wobec specyfiki procesu implementacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w państwach środkowo- i wschodnioeuropejskich
Nazwa czasopisma Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
Numer 1
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Olsztyn 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego