Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułProtokół 14 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XXIV
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Gdańsk 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego