Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZnaczenie zasady konsensusu w kształtowaniu europejskich standardów praw człowieka
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Brodeckiego
Numer XXV
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Gdańsk 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego