Publikacja typu: Referaty
TytułZastosowanie reguł interpretacji traktatów przewidzianych w Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów z 1969 r. w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Na konferencji: III warszawsko-toruńskie kolokwium praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego pt. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 1950-2010
[autor:] A. Wiśniewski
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego