Publikacja typu: Referaty
TytułWolność zrzeszania się a granice wolności sumienia i wyznania
Na konferencji: Ogólnopolska konferencja "Prawne granice wolności sumienia i wyznania” zorganizowana przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN we współpracy z Zakładem Praw Człowieka WPiA UW
[autor:] A. Wiśniewski
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego