Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułDopuszczalność odwołania przez posła złożonego wcześniej oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej
[w:] Status posła
[red:]  J. Mordwiłko
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2007
Strony: 263-265
ISBN: 978-83-60739-60-6
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych