Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułKonsekwencje niewzięcia udziału w głosowaniu przez posła obecnego na posiedzeniu
[w:] Status posła
[red:]  J. Mordwiłko
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2007
Strony: 317-320
ISBN: 978-83-60739-60-0
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych