Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułLIII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego
[autor:] A. Gajda,A. Rytel-Warzocha,A. Szmyt,P. Uziębło,M. Wiszowaty
Miasto: Józefów/Warszawa 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych