Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułKoncepcja norm prawa administracyjnego Jerzego Stefana Langroda a współczesne problemy źródeł prawa administracyjnego
[w:] J. Niczyporuk (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Paryż 2011
Strony: 227-240
ISBN: 978-83-61236-21-4
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego