Publikacja typu: Referaty
TytułPrzygotowanie i wygłoszenie referatu pt. Koncepcja norm prawa administracyjnego Jerzego Stefana Langroda a współczesne problemy źródeł prawa administracyjnego na konferencji Teoria nauk administracyjnych - aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda
Na konferencji: Teoria nauk administracyjnych - aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda, Paryż, 23 września
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego