Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZakres przedmiotowy debaty sejmowej nad expose Prezesa Rady Ministrów
Nazwa czasopisma Zeszyty Prawnicze
Numer 4/2006 – 1/2007
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2007
Strony: 16-18
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych