Publikacja typu: Referaty
TytułPrzygotowanie i wygłoszenie referatu pt. Uwarunkowania, szanse i potencjalne kierunki współpracy Gdyni i Helu
Na konferencji: Zatoka korzyści Gdynia - Hel, Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Hel 29 września
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego