Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOpinia o projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej ds. mediów
Nazwa czasopisma Zeszyty Prawnicze
Numer 4/2006-1/2007
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2007
Strony: 114-120
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych