Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPetycja w prawie wspólnotowym-pozasądowa ochrona praw jednostek.
[w:] Europa urzędników
[red:] Z. Brodecki
[autor:] O. Śniadach
Wydawnictwo: LexisNexis
Miasto: Warszawa 2009
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej