Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawo do dobrej administracji
[w:] Europa przedsiębiorców
[red:] Z. Brodecki
[autor:] O. Śniadach
Wydawnictwo: LexisNexis
Miasto: Warszawa 2011
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej