Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrzestrzeń publiczna w państwach europejskich jako przykład europejskiego dobra wspólnego
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze XXV. Księga jubileuszowa profesora Z.Brodeckiego
[red:] W. Adamczak
[autor:] O. Śniadach
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Miasto: Gdańsk 2011
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej