Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPolityka morska Unii Europejskiej jako sztuka zintegrowanego rządzenia morzem
[w:] Współczesne problemy prawa. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Młynarczykowi
[autor:] D. Pyć
Miasto: Gdynia 2011
Strony: 178-198
ISBN: 978-85-61505-84-6
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego